PHONEBOOK

Infoline USJ-Subang Jaya
Pejabat Daerah / Tanah Petaling  733 1963 ext 352
Balai Bomba Shah Alam 559 6444
Balai Bomba Petaling Jaya  792 4444
Ketua Polis Subang Jaya  733 2222 
Ketua Polis Daerah P.J.  756 2222
Ketua Polis Daerah Kajang  836 2222
Balai Polis USJ 8 735 6904 
Hospital Universiti 7502501
SJMC  7341212
Aduan Kerosakan Lampu Jalan
(Traffic Light)  342 9215
Jurutera Daerah JKR Petaling  733 4040
Jurutera Daerah JPS Petaling  559 1957
Jurutera Daerah Bekalan Air Petaling  791 4455
Pengarah JPBD Negeri Selangor  559 1957 
Pegawai Kesihatan Daerah Petaling  704 5333
Penolong Pengarah (pengesanan & penyelarasan), Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan & Perancangan Lembah Klang. 298 0798

298 0887

TOP