PDA

View Full Version : Kenyataan Dong Jiao Zongsjkc
13-11-2002, 11:36 PM
Kenyataan Dong Jiao Zong
11 November 2002


Menyokong Sepenuhnya Usaha Peningkatan Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Tetapi Membantah Keras Pengajaran dan Pembelajaran serta Peperiksaan Mata Pelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris di SJKC

Berhubung dengan formula "2-4-3" bagi pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) yang diputuskan oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada 31 Oktober 2002, Dong Jiao Zong mengeluarkan kenyataan berikut:


1. Dong Jiao Zong mengetahui kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan dalam era teknologi maklumat, maka sejak tahun 80-an, Dong Jiao Zong telah mengemukakan cadangan supaya bahasa Inggeris di SJKC diajar mulai darjah satu, tetapi bukan bermula dari darjah tiga. Bagaimanapun, Dong Jiao Zong tidak bersetuju dengan kaedah yang bertentangan dengan prinsip pendidikan bahasa, iaitu pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan mata pelajaran Sains dan Matematik dijalankan dalam bahasa Inggeris sebagai langkah untuk mempertingkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris.


2. Dong Jiao Zong berpendapat sejak timbulnya isu pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris pada bulan Mei tahun ini, hujah-hujah yang dikemukakan oleh pelbagai pihak semakin jelas. Kerajaan seharusnya berbincang dengan rakyat untuk membuat keputusan yang bijaksana. Tetapi yang mengecewakan ialah isu pendidikan ini akhirnya menjadi isu politik. Keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional berkenaan isu tersebut bukan sahaja bertentangan dengan prinsip dan norma pendidikan tetapi juga tidak berasaskan hasrat rakyat. Seperti yang sedia maklum, ciri-ciri sekolah pelbagai aliran di negara kita adalah berasaskan penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar utama dan ini sudah termaktub di dalam akta pendidikan. Ini bermakna, selain mata pelajaran bahasa, pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan mata pelajaran lain semua dijalankan dalam bahasa ibunda, dan bahasa ibunda juga dijadikan bahasa pentadbiran sekolah. Formula "2-4-3" yang dikatakan "menang-menang" tersebut pada realitinya adalah merupakan penghakisan sistem pendidikan bahasa ibunda SJKC, dan menjejaskan status bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di SJKC. Keputusan tersebut bukan sahaja menafikan status bahasa ibunda pelbagai kaum menjadi bahasa ilmu dalam pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik, bahkan juga meminggirkan penggunaan bahasa ibunda berkenaan dalam bidang Sains dan Matematik. Ini bertentangan dengan tren pembangunan pendidikan seluruh dunia yang menuju ke arah kepelbagaian, pendemokrasian dan peningkatan akses kepada pendidikan.


3. Setelah mengkaji formula "2-4-3" dan kenyataan yang diumumkan oleh pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan, Dong Jiao Zong berpendapat bahawa keputusan formula "2-4-3" Dewan Tertinggi Barisan Nasional pada asasnya adalah satu formula sementara penggunaan dua bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik. Perdana Menteri berkata formula tersebut akan "dikekalkan selama 4 hingga 5 tahun", Menteri Pendidikan pula pada 10 November mengumumkan bermula dari tahun 2008, peperiksaan mata pelajaran Sains dan Matematik akan dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris bagi semua aliran sekolah rendah. Ini bermakna sebelum tahun 2008, pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan mata pelajaran Sains dan Matematik yang dijalankan dalam dua bahasa di SJKC cuma merupakan satu formula sementara sahaja dalam tempoh peralihan tersebut. Maka dari tahun 2008, pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan mata pelajaran Sains dan Matematik di SJKC hanya dijalankan dalam bahasa Inggeris dan matlamat akhirnya menuju ke arah penggunaan bahasa Inggeris. Masyarakat Cina seharusnya berwaspada terhadap isu tersebut dan mengambil langkah berjaga-jaga.


4. Matlamat pendidikan dan peranan utama bagi sekolah rendah sebagai tempat memperolehi pendidikan asas adalah untuk memupuk sahsiah dan keupayaan yang seimbang di kalangan kanak-kanak. Ini merupakan teori pendidikan seimbang yang diamalkan oleh SJKC. Jika dilihat dari segi tempoh masa dan bilangan waktu, formula "2-4-3" jelas memberi penekanan kepada pendidikan ilmu pengetahuan sehingga mata pelajaran bahasa, sains dan matematik menduduki 78% daripada jumlah masa pengajaran dan pembelajaran. Selepas ditolak masa perhimpunan, didapati mata pelajaran lain termasuk pendidikan moral, jasmani dan kesihatan, muzik serta seni hanya mencakupi 20% masa sahaja. Oleh itu, formula "2-4-3" bukan sahaja memburukkan lagi masalah ketidakseimbangan struktur mata pelajaran yang dihadapi oleh SJKC, bahkan juga mengabaikan ciri-ciri dan keperluan kanak-kanak dalam proses pembangunan kerohanian dan jasmani. Penyaluran sejumlah besar ilmu pengetahuan secara paksaan serta pengabaian pembangunan kerohanian dan jasmani di kalangan kanak-kanak akan membawa akibat yang buruk. Lagipun, penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran Matematik dan Sains sudah dapat menguasai ilmu pengetahuan mata pelajaran tersebut, maka tidak harus mengulangi semula pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris yang membebankan lagi para pelajar.


5. Formula "2-4-3" mempunyai pelbagai masalah dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Dari segi perguruan serta pengajaran dan pembelajaran, sejumlah 4 waktu mata pelajaran Matematik dan 3 waktu mata pelajaran Sains diajar dalam bahasa Inggeris di darjah satu SJKC, selepas penyelarasan, setiap kelas akan bertambah 5 waktu pengajaran dalam seminggu, maka sebuah sekolah yang mempunyai 6 kelas darjah satu akan bertambah 30 waktu pengajaran, iaitu perlu menambah seorang guru mengikut peraturan Kementerian Pendidikan. Tetapi Menteri Pendidikan pada 1 November berkata SJKC sendiri yang menentukan pengagihan guru untuk mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, pihak Kementerian Pendidikan tidak akan menambah guru untuk SJKC. Ini akan memburukkan lagi masalah kekurangan guru di SJKC. Kemudian, guru yang tidak berkelayakan bahasa Cina mungkin dihantar ke SJKC dan ini akan mempengaruhi bahasa pentadbiran SJKC secara beransur-ansur.


6. Mengikut formula "2-4-3", masa pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar darjah satu SJKC adalah sebanyak 50 waktu atau 1500 minit. Ini menyebabkan SJKC menanggung lebih 5 waktu atau 150 minit masa pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil). Bilangan mata pelajaran bagi darjah satu SJKC bertambah kepada 11 mata pelajaran, iaitu lebih 3 dan 2 mata pelajaran berbanding dengan SK dan SJKT. Ini bermakna pelajar SJKC akan menanggung beban yang lebih berat termasuk masa pembelajaran yang lebih panjang dan tekanan yang lebih berat berbanding dengan pelajar SK dan SJKT. Selain itu, jumlah masa bagi mata pelajaran darjah satu SJKC yang diajar dalam bahasa Cina mencakupi sejumlah 930 minit (63.26%) seminggu, manakala sebanyak 540 minit (36.73%) digunakan untuk mata pelajaran yang diajar dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Jumlah masa pengajaran dan pembelajaran yang diperuntukkan untuk bahasa yang lain dari bahasa ibunda SJKC mengambil sejumlah masa yang agak banyak. Pada tahun 2008. mata pelajaran Sains dan Matematik dalam peperiksaan UPSR akan dijalankan dalam bahasa Inggeris, maka SJKC hanya tinggal kertas peperiksaan bahasa Cina sahaja yang dijalankan dalam bahasa Cina. Ini tentunya menjejaskan pembelajaran bahasa ibunda. Kesimpulannya, pelajar SJKC bukan sahaja menghadapi tekanan yang amat berat dalam pembelajaran tiga bahasa dan pelbagai mata pelajaran lain serta menghadapi kesukaran dalam memperkembangkan daya persaingan dan pencapaian yang diharapkan, bahkan juga menjejaskan pembangunan kerohanian dan jasmani yang seimbang.


7. Kini banyak negara berusaha melaksanakan reformasi pendidikan untuk mempertingkatkan daya persaingan rakyatnya selaras dengan kepesatan globalisasi. Selain pertimbangan terhadap persekitaran globalisasi, perubahan pendidikan negara kita seharusnya berpandangan jauh dan mengambilkira keadaan masyarakat pelbagai kaum negara kita dalam membuat satu dasar dan langkah pendidikan yang dapat diterima oleh pelbagai kaum. Ini bagi memastikan pendidikan ibunda setiap kaum dapat berkembang sepenuhnya untuk mempertingkatkan kualiti rakyat secara keseluruhannya yang dapat menyokong pembangunan mampan negara kita. Dong Jiao Zong berpendapat pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa ibunda adalah yang paling terus dan berkesan. Ini adalah kesimpulan yang tidak dapat dinafikan yang diperolehi dari sejarah dan realiti masyarakat Cina dalam usaha pembangunan pendidikan selama ratusan tahun. Ini juga merupakan hasil pengalaman pendidikan dan kebijaksanaan kolektif kaum pendidik negara kita. Dong Jiao Zong berpendapat, walaupun pada ketika ini formula "2-4-3" dilaksanakan secara paksaan, Dong Jiao Zong percaya masa akan menentukan segalanya, dan akhirnya akan membuktikan kegagalan formula tersebut. Dengan jelasnya, Dong Jiao Zong tidak dapat menerima formula "2-4-3" di SJKC. Pada hakikatnya formula tersebut masih mempunyai perubahan. Oleh itu, parti-parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan serta penyokong pendidikan bahasa ibunda perlu berfikiran bijaksana, berwaspada, berpendirian teguh dan mempertingkatkan persefahaman sebagai tekad perjuangan jangka panjang serta memantau secara rapi perubahan yang selanjutnya berkenaan isu pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Ini bagi memastikan bahawa sistem pendidikan ibunda pelbagai kaum tidak akan hilang di negara kita.

sjkc
13-11-2002, 11:47 PM
From Malaysiakini

Language switch: more sadness than joy
James Wong Wing On
5:53pm Tue Nov 12th, 2002

After meeting twice, the Barisan Nasional supreme council has made a second
'final' decision on the language switch controversy.

Umno deputy president and president-in-waiting, Abdullah Ahmad Badawi, was
quoted by the New Sunday Times two weeks ago as saying that "the matter has
already been settled", and "there is no reason for anyone to pursue the
matter further".

However, the paper quoted Gerakan president Dr Lim Keng Yaik on the same day
as saying that the party will explain the need to teach Science and
Mathematics in English in Chinese primary schools from next year.

Lim said he was ready to meet anyone, including representatives of Chinese
organisations, who wanted to seek clarification on the implementation.

He added, "If they want to discuss the issue, then I am ready to meet them,
but if their intention is to argue, I have no time".

If the controversy had been settled as unilaterally claimed by Abdullah,
there would be certainly no need for Lim to be so eager to publicly seek
appointment "with anyone" to "explain" and "clarify".

There is also no need for Lim to preempt and prevent any dissenting opinions
by stating he has "no time" for those whose "intention is to argue".

Widespread dissatisfaction

Lim, who is also the primary industries minister, seems to be responding to
the cynically quiet but widespread dissatisfaction among Malaysians over the
second 'final' decision.

The prevalence of such dissatisfaction is perhaps negatively confirmed by
the warning given by Abdullah that "those who continue harping on the
government's decision to use English to teach Science and Mathematics will
be charged with sedition".

If the majority is satisfied, there is no need for a threatening gag order,
is there?

Despite these unilateral claims or assertions that the issue has been
"settled", the influential Chinese educationist group, Dong Jiao Zong,
yesterday came out publicly to oppose BN's decision.

So, who else are unhappy with the second 'final' decision?

First and foremost, the parents whose children in Chinese primary schools
will have to duplicate the learning of Mathematics and Science in two
languages.

Second, parents of all races who hold the opinion that learning English
through Mathematics and Science is not an effective way and means to improve
children's knowledge and command of English vocabulary, grammar, sentence
construction and speech skills.

Third, Chinese primary school teachers who worry that their workload may
increase without any corresponding upward adjustment of salaries and
allowances.

Fourth, rural or semi-rural parents, mostly Malay and Indian Malaysians, who
feel that their geo-cultural environment is not conducive for their children
to learn the two technical subjects in English. And they, being ignorant in
the language, will be unable to teach their children at home, or monitor the
academic progress of their children.

Fifth, parents and Chinese cultural and language groups who worry that the
test or examination papers of Science and Mathematics in Chinese primary
schools would be set in English to discourage the use and study of Chinese.

Sixth, English-educated and English-speaking liberals who actually support
the language switch but think that the ruling parties are irrational and
emotional with regard to the debate, and also high-handed and deceitful in
obtaining support.

Seventh, language experts and groups in the Malay, Chinese and Indian
communities who feel that their professional and expert opinions have been
sidelined.

Extremism charges

Eighth, the rank and file of MCA, Gerakan, SUPP and SAPP who feel insulted
and humiliated by the charges of 'extremism' leveled against some prominent
Chinese community leaders and organisations by some Umno leaders and the
Umno-controlled newspapers in the past few months.

Ninth, middle-ranking MCA, Gerakan, SUPP and SAPP leaders who are secretly
disgusted at the hostile attacks launched against their parties by editors,
columnists and writers in the Umno-controlled media.

Tenth, some top MCA leaders, ideologues and strategists who feel that Umno
should not have used 'illegitimate' Team B leaders, Prime Minister Dr
Mahathir Mohamad's Chinese secretariat and the Federation of Chinese Guilds
and Associations to undermine MCA's 'legitimate authority' in BN.

Eleventh, Umno's rank and file who are still very nationalistic and see the
language switch as an erosion of the status of Malay as the official
language, or under pressure from Malay Malaysian parents in the rural or
semi-rural areas.

Twelfth, Umno hard-liners who feel that their top leadership has
'compromised' too much with MCA and other Chinese-based parties, and
'succumbed' to their Chinese-based parties' pressure, causing a steady
erosion of Umno's 'dignity' as a party that upholds the ideology of
dominance.

Thirteenth, Malaysian liberals of all races and age groups who dislike
government leaders resorting to threats to use repressive laws like the
Internal Security Act and Sedition Act to silence legitimate dissent.

'Too Chinese'

Fourteenth, Anglophiles and non-Chinese educated leaders, members,
sympathisers and followers of MCA, Gerakan, SUPP and SAPP who see their
parties being politically too 'Chinese' in the past few months.

Fifteenth, leaders, members, supporters and sympathisers of opposition
parties who see the proposal and counter-proposals made by BN component
parties without consultation with them and the wider civil society as
examples of 'arrogance of power'.

Who then is happy with the decision?

The answer is rather simple: unelected bureaucrats and advisers in the
Education Ministry and the Prime Minister's Department who got their
salaried jobs done.

Also basking in joy are the suppliers of courseware, textbooks, computers
and language training courses who have already signed commercial contracts
with the government.
------------------------------------------------------------------------
JAMES WONG WING ON is chief analyst of Strategic Analysis Malaysia (SAM)
which produces the subscriber-based political report, Analysis Malaysia.
Wong is a former member of parliament (1990-1995) and a former columnist for
the Sin Chew Jit Poh Chinese daily. He read political science and economics
at the Monash University in Melbourne, Australia. While in Sin Chew, he and
a team of journalists won the top awards of Malaysian Press Institute (MPI)
for 1998 and 1999.